Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Reglement ’t Veerse IJsplein

 • Het betreden van de ijsbaan is geheel op eigen risico.
 • Voor de veiligheid tijdens het schaatsen raden wij u aan beschermende kledingstukken te dragen,echter het dragen van handschoenen is verplicht.
 • Schaatshuur is voor eigen rekening en risico.
 • De ijsbaan mag alleen betreden worden met ondergebonden schaatsen.
 • Het is toegestaan eigen schaatsen te gebruiken.
 • Zonder toestemming van de organisatie is het NIET toegestaan:
 • Noren, klapschaatsen, (ijs)hockeysticks, sleden, stoelen en andere hulpmiddelen op de baan te gebruiken.
 • Het is verboden om andere bezoekers te hinderen tijdens het schaatsen.
 • Sneeuw- en ijsballen gooien is verboden.
 • De organisatie, de aanwezige vrijwilligers, het horecapersoneel en/of beveiligingsmedewerker(s) behoudt zich te allen tijde het recht voor om iedereen die zich niet volgens de geldende regels gedraagt,de toegang te weigeren c.q. van het terrein te verwijderen.
 • Schade aan eigendommen van ’t Veerse IJsplein, zoals boarding, schaatsen, tent, decoratie etc., zullen ten allen tijde worden verhaald op de veroorzaker.
 • De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor letsel ontstaan op of rond de ijsbaan.
 • De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
 • De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor schade aan, of vermissing van,
  (persoonlijke) eigendommen. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
 • Het is verboden om de volgende zaken mee te nemen op het ijs of in bezit te hebben in de directe omgeving van de ijsbaan: glaswerk, blikjes, plastic flessen, etenswaren, alcoholhoudende dranken, vuurwerk, drugs, wapens of scherpe voorwerpen.
 • Het is niet toegestaan te roken op de schaatsbaan.
 • Het verboden om alcohol te nuttigen buiten de horecatent.
 • Schaatsers en/of publiek dienen de aanwijzingen van de organisatie, de aanwezige vrijwilligers, het horecapersoneel en/of beveiligingsmedewerker(s) te allen tijde op te volgen.
 • Het niet opvolgen zal onmiddellijk leiden tot verwijdering van het evenementen terrein.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om, indien de situatie daarom vraagt, anders te besluiten dan in dit reglement is weergegeven.

De Organisatie van ’t Veerse IJsplein wens u veel schaatsplezier

Raamsdonksveer, 13 december 2013

De Organisatie

FACE